Aktualitet Aplikantët për Byronë Kombëtare të Hetimi do i nënshtrohen “makinës së të...

Aplikantët për Byronë Kombëtare të Hetimi do i nënshtrohen “makinës së të vërtetës”

Të gjithë aplikantët që do të kërkojnë të bëhen pjesë e Byrosë Kombëtare të Hetimit do të duhet t’i nënshtrohen testit të së vërtetës.

Qeveria amerikane ka dhuruar për autoritetet shqiptare 5 poligrafë dhe do të trajnojë stafin e Ministrisë së Brendshme.

Kjo do të bëhet për të ndihmuar në ruajtjen e standardeve më të larta të integritetit të anëtarëve të BKH-së.