29/05/2020
Bashkia Kavajë dhe shoqata Qatar Charity shpërndajnë ndihma për 300 familje 68759640_384376768946696_5875740763890909184_n

68759640_384376768946696_5875740763890909184_n