27/09/2020
Bashkia Kavajë dhe shoqata Qatar Charity shpërndajnë ndihma për 300 familje 68964357_702411806851292_5091734203863662592_n

68964357_702411806851292_5091734203863662592_n