16/02/2020
Bashkia Kavajë dhe shoqata Qatar Charity shpërndajnë ndihma për 300 familje 69260983_2707051489521293_2734276987811004416_n

69260983_2707051489521293_2734276987811004416_n