Aktualitet BE: 750,000 euro grante për turizmin në Ballkan

BE: 750,000 euro grante për turizmin në Ballkan

SARAJEVË – Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), në kuadër të projektit të saj të financuar nga BE për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit, shpalli dje raundin  e dytë për projekte që zhvillojnë ofertën turistike në Ballkanin Perëndimor. Totali i granteve është 1.62 milion euro, këst i dytë po vë në dispozicion 750.000 euro për zbatimin e rreth 14 projekteve pilot me vlerë deri në 54.000 euro.

Qëllimi i skemës së granteve të RCC-ve është të zhvillojë dhe të promovojë globalisht ofertën e përbashkët rajonale të kulturës dhe aventurës, të sjellë më shumë vizitorë në Ballkanin Perëndimor, të zgjasë qëndrimin e tyre dhe të rrisë të ardhurat dhe punësimin në industrinë e turizmit.

Prandaj, grantet që do të zbatohen në kuadër të Thirrjes së Dytë për Propozime do të jenë të orientuara drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve të turizmit përgjatë tri itinerareve të reja rajonale të turizmit kulturor që janë në zhvillim e sipër: Ballkani Perëndimor – udhëkryqi i qytetërimeve; Rruga Illyricum dhe Shtegun e Monumenteve Ballkanike dhe rajoni përgjatë rrugës Trans Dinaricës, rrugët rajonale hiking dhe biking dhe atraksionet e tyre ndihmëse të turizmit aventurë.

“Rajoni është më i fortë së bashku. Kjo është po aq e vërtetë për turizmin siç është për çdo fushë tjetër. Dallimi është se turizmi ka një avantazh të rritet më shpejt se industritë e tjera – ajo tashmë përbën 14% të punësimit në Ballkanin Perëndimor. Më shumë se 12 milionë turistë hynë në rajon vitin e kaluar. Kjo është arsyeja pse ne po punojmë intensivisht për zhvillimin e një oferte të përbashkët turistike rajonale dhe për të plotësuar përpjekjet e mëtejshme të qeverive në mënyrë specifike në zonat e turizmit kulturor dhe aventurës”, tha Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme e RCC.

“Qëllimet tona janë të thjeshta. Ne duam të krijojmë një ofertë më tërheqëse turistike, e cila do të tërheqë më shumë turistë në rajon dhe do të çojë në fitime më të mëdha dhe më shumë njerëz të punësuar në turizëm. Ndërsa projekti ynë për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit ka parasysh një tablo me  të madhe, skema e grantit është duke bërë të mundur që qeveritë e nivelit lokal, OJQ-të dhe agjencitë zhvillimore të përfshihen në turizëm dhe të kontribuojnë në zhvillimin e një oferte të përbashkët rajonale, duke zbatuar veprime që do të përmirësojnë cilësia e shërbimeve dhe infrastruktura e turizmit në nivel lokal”.

Për të siguruar informacione të mjaftueshme për Thirrjen e Dytë për Propozime për të gjitha palët e interesuara, ndërmjet 12 dhe 20 qershorit 2019, RCC do të organizojë një seri Ditësh Informimi që mbulojnë të gjitha gjashtë Ekonomitë e Ballkanit Perëndimor.

Dita e Ditëve të Informacionit: (https://www.rcc.int/events/1307/tourism-grants-info-days)