Politika Bregu: Merkel përgëzoi marrëveshjen e Roaming në Ballkan!

Bregu: Merkel përgëzoi marrëveshjen e Roaming në Ballkan!

Rajoni duhet të fillojë agjendën serioze dhe të gjerë të lehtësimit, duke përfshirë lëvizjen e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit

Poznan – “Dy vjet pasi kryeministrat e Ballkanit Perëndimor miratuan Planin shumëvjeçar të veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale (MAP REA) në Trieste, rajoni nuk i ka rrokur plotësisht mundësitë e ofruara nga Zona Ekonomike Rajonale. Flukset e lëvizjeve të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe njerëzve vazhdojnë të pengohen. Ne të gjithë mund të nxjerrim një mësim të rëndësishëm nga Marrëveshja Rajonal Roaming, siç theksoi me të drejtë kancelarja gjermane Angela Merkel, duke mirëpritur Marrëveshjen Rajonal Roaming si dhe Deklaratën për Njohjen e Kualifikimeve Akademike dhe mbështetur fuqishëm BB dhe perspektivën e saj evropiane “, tha Majlinda Bregu , Sekretare e Përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) duke adresuar Takimin e Liderëve të rajonit në samitin e sotëm në Poznan.

“Rajoni ynë duhet të nisë një agjendë serioze dhe të gjerë të lehtësimit, e cila do të përfshijë aspekte të lehtësimit të lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit. Në Ballkan njerëzit duhet të lëvizin lirshëm përmes kartave të identitetit dhe të hiqen pengesat strukturore për tregti dhe investime. Është koha që të përfshihet një mekanizëm adekuat të Schengen-it në rajon për të lehtësuar udhëtimin në të gjithë rajonin dhe duke hapur rrugën për tranzicion gradual në lëvizjen e lirë të qytetarëve. Liria e lëvizjes është një parakusht thelbësor për integrimin ekonomik rajonal. RCC është këtu për të marrë pronësinë “.

Në samitin e sotëm të Liderëve të Ballkanit Perëndimor u miratua Deklaratën rajonale mbi njohjen e ndërsjelltë të kualifikimeve të arsimit të lartë, duke u mundësuar të rinjve të përfitojnë nga një model automatik i njohjes për kualifikimet e arsimit të lartë dhe njohjen e periudhave të studimit si dhe Deklarata e Romëve, duke e angazhuar rajonin veprime vendimtare për të integrimin e popullsisë rome në shoqëritë tona.