Extra Çfarë është aura e njeriut?

Çfarë është aura e njeriut?

Shkenca ka zbuluar se trupi ynë rrezaton një spektër të gjerë frekuencash elektromagnetike.

Frekuencat më të dukshme janë ato të imazhit aktual të vetë trupit, por ky imazh është vetëm reflektimi i dritës nga burime të tjera, si p.sh drita e diellit ose drita elektrike.

Trupi i njeriut, në fakt, nuk rrezaton vetëm frekuenca në spektrin e dukshëm (kjo bëhet e qartë kur mbyllim dritën elektrike natën).

Çdo njeri ka edhe një aura, një masë drite që rrethon trupin tonë.

Në kuptimin më të gjerë, aura është çdo formë energjie që gjenerohet nga trupi dhe rrezatohet larg trupit.

Sot ka pajisje me të cilat mund të shohim përbërësit e auras duke na çuar drejt të kuptuarit të ndikimeve dhe përdorimeve që ka ajo.

Aura është shumë komplekse duke qenë se përbëhet nga një sërë vibrimesh elektrike dhe elektromagnetike dhe ndoshta, edhe nga forma të tjera rrezatimesh që do të zbulohen.