Ekonomi Denaj: Përmirësimi i klimës së biznesit prioritet

Denaj: Përmirësimi i klimës së biznesit prioritet

Përmirësimi i klimës së biznesit dhe potencialet e lehtësimit të tregtisë për operatorët në vend kanë qenë fokusi i takimit të parë për këtë vit të Komitetit Kombëtar të Lehtësimit të Tregtisë me aktorët institucionale dhe përfaqësues të bizneseve.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj shprehu angazhimin e qeverisë për të ndihmuar në krijimin e një mjedisi sa më të favorshëm për biznesin, sidomos për SME-të për të lehtësuar njohjen e këtij statusi edhe në vendet e CEFTA.

“Është një program i menduar mbi të gjitha për biznesin! Për vetë statusin që marrin, operatorët kanë: një trajtim më të favorshëm për vlerësimin dhe kontrollin e riskut; më pak kontrolle fizike dhe dokumentare; njoftim paraprak në rast kontrolli fizik; trajtim prioritar për kontroll, lehtësi në zgjedhjen e vendit të kontrollit; avantazhe logjistike, mundësi të planifikimit të transportit duke minimizuar vonesat dhe reduktuar kostot e më gjerë”, tha ministrja Denaj.

Mandfej, ajo ftoi aktorët pjesëmarrës të parashtrojnë sugjerimet e tyre mbi zbatimin e marrëveshjes CEFTA (Marrëveshja për Tregtinë e Lirë në Europën Qendrore).