Ekonomi Fasoneria jep alarmin: Rënia e euros dhe mosrimbursimi i TVSH-së na kanë...

Fasoneria jep alarmin: Rënia e euros dhe mosrimbursimi i TVSH-së na kanë përkeqësuar skajshëm aktivitetin

Dhoma Kombëtare e Prodhuesve të Veshjeve dhe Këpucëve ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme duke marrë në analizë situatën aktuale ekonomike-financiare që po kalon sektori fason.

Përmes një deklarate të Kryesisë së DHKPV, njofton se janë evidentuar 2 faktorë kryesorë që kanë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes ekonomike të ndërmarrjeve fason.

Rënia drastike e kursit të këmbimit euro-lek sipas DHKPV është një ndër faktorët që ka sjellë humbjet më të mëdha në këto ndërmarrje, pasi të ardhurat e tyre janë në euro dhe shpenzimet në lekë.

Ndërkohë, faktori i dytë ndikues lidhet me mosrimbursimin e TVSH-së, pasi sipas Kryesisë gjatë muajve të fundit ka patur një bllokim të rimbursimit të TVSH-së, e si rrjedhojë dhe bllokim të likuiditetit të këtyre kompanive.

Nisur nga kjo, DHKPVK kërkon marrjen e masave të menjëhershme për të normalizuar situatën e krijuar në këto ndërmarrje, përmes 3 kërkesave konkrete:

“Së pari: Kërkojmë ndërhyrjen e menjëhershme të Bankës së Shqipërisë për të stabilizuar kursin e këmbimit euro-lek.

Së dyti: Kërkojmë nga ana e Qeverisë të bëjë rimbursimin e menjëhershëm të TVSH-së sipas ligjit dhe me përparësi për ndërmarrjet e përpunimit aktiv.

Së treti: Kërkojmë nga ana e Qeverisë të gjejë mjetet e nevojshme për të ndihmuar ndërmarrjet e prodhimit fason të dalin nga gjendja e vështirë dhe të kontribuojë për stabilizimin dhe normalizimin e situatës ekonomiko-financiare të tyre.”