Aktualitet KiE: Shqipëria të konfiskojë pasuritë që burojnë nga krimi

KiE: Shqipëria të konfiskojë pasuritë që burojnë nga krimi

Këshilli i Europës i ka bërë thirrje Shqipërisë të forcojë përpjekjet në luftën kundër pastrimit të parave dhe të konfiskojë pasuritë që burojnë nga krimi i organizuar.

Përmes një raporti të posaçëm të përpiluar nga Komiteti kundër pastrimit të parave, “Moneyval”, KiE e ka vendosur Shqipërinë në listën e vendeve me mbikëqyrje të thelluar për pastrim parash. “Korrupsioni përbën një risk të madh për pastrim parash në Shqipëri, që shpesh është i lidhur me krimin e organizuar. Autoritetet shqiptare janë të vetëdijshme për këtë risk, por deri tani, zbatimi i ligjit i ka dhënë vëmendje të kufizuar targetimit të parave që vijnë nga korrupsioni”.

Autoriteti që koordinon luftën kundër pastrimit të parave në Shqipëri është Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave. Sipas “Moneyval”, kjo drejtori përdor një sërë burimesh informacioni, mbi bazën e të cilave kryhen shumë hetime për pastrim parash. Por, këto hetime prodhojnë pak rezultate konkrete edhe për shkak të punës së dobët nga organet e drejtësisë. “Hetimet, rrallë rezultojnë në ndjekje penale ose konfiskim të aseteve të krimit, e shpeshherë pezullohen nga Prokuroria”.

Sipas të dhënave zyrtare, në 5 vitet e fundit asetet e konfiskuara nga aktivitetet kriminale kanë shënuar rritje të ndjeshme. Por, sipas raportit të “Moneyval”, sërish asetet e konfiskuara nga qeveria nuk janë në përpjesëtim me nivelin e kriminalitetit në vend. Ndaj, Këshilli i Europës i ka bërë thirrje qeverisë që të forcojë luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.