Shëndet Muzika, “ilaç” tek fëmijët që në moshë të hershme

Muzika, “ilaç” tek fëmijët që në moshë të hershme

Qasja e fëmijëve ndaj muzikës që në fëmijërinë e hershme mund të ketë përfitime të shumta për ta. Bëhet fjalë për moshën nën 3 vjeç, kur zhvillimi është i shpejtë dhe intensiv.

Muzika nxit zhvillimin e kujtesës verbale dhe aftësive hapësinore, ndërsa te fëmijët më të rritur mund të ndihmojë në parandalimin e disleksisë.

Prandaj, arsyet pse ia vlen të stimulohen fëmijët që të dëgjojnë dhe të praktikojnë muzikën, janë të ndryshme.

Stimulon gjuhën

Krahasuar me aktivitetet e tjera psikomotorike (vizuale, teatrale) që gjithnjë e më shumë i propozohen fëmijëve nën moshën tre vjeçare, qasja ndaj muzikës rezulton të jetë ajo që mbi të gjitha ndihmon në zhvillimin e aftësive gjuhësore, sepse favorizon memorizimin dhe dallimin e tingujve.

Kjo shpjegohet nga Alice Mado Proverbio, profesoreshë e neuroshkencës njohëse në Universitetin Bicocca të Milanos, e cila ka kryer disa hulumtime në fushën e neuroshkencës së muzikës tek fëmijët.

“Disa studime kanë treguar se fëmijët që i nënshtrohen stimujve të shëndoshë japin përgjigje sensoriale shumë të sakta: kur janë nëntë muajsh ata e njohin dallimin midis një foneme dhe një tjetër, për shembull midis ‘da’ dhe ‘ba’. Kapaciteti fonemik është i lindur, por stimulimi ndijor mund të modifikojë trurin, sepse stimulon përdorimin e zonave specifike”, shprehet Proverbio.

Ndihmon në luftën kundër disleksisë

Për më tepër, duke dëgjuar, duke luajtur muzikë përmirësohet kujtesa verbale dhe afatshkurtër. Për më tepër, aktivizimi i fushave të trurit që përdoren në muzikë, mund të jetë një mbështetje e vlefshme për trajtimin e disleksisë.

Studimi i muzikës në të vërtetë ndryshon aftësinë për të lexuar dhe përpunuar zërin. Leximi i pentagramit, për shembull, aktivizon fushat e trurit që nuk përdoren nga jo-muzikantët.

Një këshillë e vlefshme në këtë rast do të ishte që t’i mbani fëmijët tuaj në kontakt të vazhdueshëm me muzikën.