Ekonomi Njoftim për trajnim nga FED invest

Njoftim për trajnim nga FED invest

NJOFTIM PËR TRAJNIM

FED invest, partner i projektit “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla” – Skills4MSEs

FED invest është pjesë e projektit të përbashkët “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla” Skills4MSEs. Qëllimin kryesor i këtij projekti eshte zhvillimi i një strukture ndërkufitare të integruar për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjeteve të tjera mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla, ekzistuese apo potenciale në formë elektronike dhe fizike, me fokus në:

  • Aftësitë themelore të sipërmarrjes
  • Aftësi komunikimi
  • Aftësi teknologjike

Njoftim për trajnim

Organizuesi FED invest
Tema e trajnimit “Kontabiliteti, Raportimi dhe Analiza Financiare e Biznesit”
Data e trajnimit Ditën e Martë dt.18.05.2021
Vendi Trajnimi do të organizonet Online në platformën ZOOM

 

Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni në adresën e emailit [email protected] ose në numrin e celularit 069 70 60 000.

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian në kuader te programit

ʺInterreg Balkan-Mediterraneanʺ Skills4MSEs me kohëzgjatje deri në fund të vitit 2021 në të gjitha zonat ku FED invest operon.