Aktualitet Shkarkohet nga detyra kryetarja e Gjykatës së Tiranës

Shkarkohet nga detyra kryetarja e Gjykatës së Tiranës

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar paraditen e kësaj të hënë kryetaren e Gjykatës së Tiranës, Enkeledi Hajro. Në seancën e zhvilluar më 5 qershor, u evidentuan mungesë burimesh financiare për disa vite si edhe paqartësi në deklarimin e një kredie dhe kërkesën për shtesën e një prone.

Sipas raportit të Inspektoratit të Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli të Pasurive e Konfliktit të Interesit, ILDKPKI, gjyqtarja Hajro ka kryer deklarim të pasaktë, por nuk ka kryer deklarim të rremë apo fshehje të pasurisë, nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesit dhe ka burime të ligjshme. Pasaktësia është konstatuar në mos deklarimin e kërkesës për legalizimin e një prone.

– apartament 46.6 m2 marrë nga enti i banesave në ’98 si ish-të përndjekur politikë. 1/2 pjesë takuese. E privatizuar falas.

– njësi tregtare 22 m2 Shkodër e blere ne 1992 nga dega e agjencisë së privatizimit Shkodër 4000 leke.

– ap. 85 m2 në Tiranë, bashkëpronësi me bashkëshortit. Kredi 70 mijë euro në bankë të nivelit të dytë. Vlera e deklaruar e ap. 83 mijë euro.

Hajro ka shpjeguar për KPK se vlera reale e blerjes se apartamentit ka qene 70 mijë euro por ramë dakord që në kontratë të shkruhet 82 mijë euro, për efekt të kredisë.

– makine “Hunday” vit prodhim. 2007, pronë e bashkëshortit, blerë me leasing në 2015, 20 mijë euro.

– makine A Class në përdorim nga një i afërm.

– llogari bankare e bashkëshortit 44 mijë lekë

– dy kontrata kredie me afat 20 vjeçar në shumë 3.6 mln leke dhe një kredi shtetërore 5 mln lekë për blerjen e apartamentit

– overdaft 172 mijë lekë në një bankë të nivelit të dytë

– kartë krediti në emër të bashkëshortit në vlerën 100 mijë lekë.

– komisioni vlerëson se në disa vite subjekti ka pamundësi likuiditeti. Për vitet 2007, 2010, 2014 dhe 2015 ka mungese burimesh financiare.

Për figurën

DSIK ka konstatuar përshtatshmërinë e Hajros për vijimin e detyrës.

Ndërkohë Hajro ka thënë se gjetjet problematike i përkasin kohës kur ajo nuk ka qenë gjyqtare.