Ekonomi Tatimet “fshijnë” 125 milionë euro detyrime

Tatimet “fshijnë” 125 milionë euro detyrime

Tatimet “fshijnë” 125 milionë euro detyrime

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar përfundimin e javës së shtatë të aksionit antiinformalitet ndërkohë që kanë njoftuar disa nga rezultatet kryesore të aksionit si dhe ecurinë e procesit të faljes fiskale, i cili do të vazhdojë deri në fund të këtij viti.

Sipas tatimeve, ka vijuar procesi i fshirjes automatike i detyrimeve për periudhën përpara viteve 2010 dhe kompensimi me kredi si për periudhën përpara vitit 2010 dhe atë 2011-2014.

Si rezultat i këtij procesi shuma e detyrimit të falur është 17.1 mld lekë (rreth 125 milionë euro) dhe përdorimi i kredisë për shlyerjen e detyrimeve në nivel principali është në vlerën 1.7 mld lekë. Më shumë se 28,160 tatimpagues kanë përfituar dhe ky proces vijon ende.

Ka vijuar sensibilizimi për të mundësuar mbledhjen e detyrimeve të prapambetura, ku gjatë kësaj periudhe numri i subjekteve që kanë reaguar pozitivisht  është 2,567 dhe vlera është 1.8 mld lekë.

Mbyllen 481 subjekte me shkelje

Strukturat e zbatimit kanë vijuar me verifikimet në territor. Tatimet njoftojnë se janë verifikuar 19,434 subjekte ku 19% e tyre kanë rezultuar me shkelje dhe janë penalizuar.

Janë futur në skemën e sigurimeve gjatë shtatë javëve të para të aksionit 834 punonjës që janë konstatuar të padeklaruar dhe janë mbyllur 481 subjekte të paregjistruar në organet tatimore dhe për shkelje të tjera për moslëshim kuponi për herë të dytë.

Janë regjistruar 4129 subjekte të reja

Më shumë se 1500 biznese kalojnë me TVSH, kryeson Tirana

Për shtatë javët e para të fushatës është mundësuar përfundimi i 13,825 kontrolleve (kontrolleve nga zyra, vizita fiskale apo verifikime në terren)

Kontrollet nga zyra përbejnë 78% të totalit.

1543 subjekte kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore ku Tirana ka numrin më të madh me 774 subjekte, të ndjekur nga Durrësi 230 dhe Vlora me 116.

Tatimet njoftuan edhe se Shërbimi i tatimpaguesit ka asistuar ballë për ballë 52,538 tatimpagues. 8,738 është numri i tatimpaguesve të kontaktuar për ligjin e faljeve.

Mbi 23,152 tatimpagues janë kontaktuar për të nxitur vetëkorrigjimin.

9591 është numri i vizitave këshilluese të përfunduara.

Janë organizuar 52 takime me komunitetin e biznesit në territor.

Qendra e thirrjeve ka vijuar të ofrojë shërbimet në numrin e vënë në dispozicion për çdo problematikë dhe suport ndaj çdo tatimpaguesi duke asistuar rreth 11733 telefonues si dhe përdorues të live chat.