Aktualitet Vetting për aeroportin, ndryshon ligji për sigurinë dhe kontrollin

Vetting për aeroportin, ndryshon ligji për sigurinë dhe kontrollin

Masat për kontrollin dhe sigurinë në aeroportin “Nënë Tereza” dhe në transportin ajror, pritet të shtohen pas miratimit të kodit të ri ajror të Republikës së Shqipërisë. Projektligji i qeverisë ka dalë për konsultim publik dhe më pas do të shkojë për miratim në Parlament.

Pas grabitjeve në pistën e Rinasit të sasive të mëdha të parave që do të transportoheshin jashtë është menduar që personeli i sigurisë së aeroportit të kalojë një kontroll të fortë të së kaluarës për një periudhë jo më të shkurtër se pesë vjet, me pas kjo procedure përsëritet edhe nëse e ke kaluar kontrollin e parë, një fare vettingu periodik.

Verifikimet do të bëhen nga Ministria e Brendshme, ndërkohë që Aviacioni Civil do të publikojë kriteret skualifikuese. Kontrollet janë njëra anë; në anën tjetër i gjithë personeli i sigurisë duhet të trajnohet dhe certifikohet për çdo kategori nga Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Ministria e Brendshme. Sipas kodit të ri ajror, çdo operator i aeroportit që ofron shërbime të Aviacionit Civil, duhet të hartojë, të zbatojë dhe të mirëmbajë një program të sigurisë, bazuar në rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Po ashtu ne këtë kod parashikohen që incidentet apo ngjarjet e rënda të hetohen nga një autoritet i pavarur nga Aviacioni Civil, i cili raporte duhet t’ia paraqesë Këshillit të Ministrave, ministrisë së linjës që merret me transportet.