Aktualitet Zv/kryeministrja kall zon penalisht Drejtoresh n e Post s n Berat

Zv/kryeministrja kall zon penalisht Drejtoresh n e Post s n Berat

Zv/Kryeministrja Mandija, n cil sin e kryesueses s Task-Forc s, ka kall zuar sot penalisht Drejtoren e Filialit Berat t Posta Shqiptare, zj.Haris Ngjeqari e cila me veprimet dhe mosveprimet e saj t kryera me dashje ka vepruar n kund rshtim me nenin 238/a Detyrimi p r pjes marrje n veprimtari politike t Kodit Penal, Vendimin e K shillit t Ministrave nr. 473, dat 01.06.2017 P r marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtaris , sjelljes apo p rdorimit t burimeve njer zore, financiare dhe logjistike t administrat s shtet rore, gjat procesit zgjedhor p r zgjedhjet n Kuvendin e Shqip ris p r vitin 2017 si dhe me Urdhrin e m parsh m nr. 65, dat 12.5.2017 t Kryeministrit.

Task-Forca e drejtuar nga Z vend skryeministrja, n zbatim t detyrimeve ligjore sht v n n dijeni t faktit se Drejtorja e Filialit t Posta Shqiptare sh. a., zj. Haris Ngjeqari, gjat ushtrimit t detyr s s saj shtet rore, p rdor n m nyr t kundraligjshme funksionin e saj n k t shoq ri me pron si shtet rore, me q llim favorizimin e nj subjekti politik L vizja Socialiste p r Integrim pjes marr s n zgjedhjet e qershorit 2017.

Znj, Ngjeqari konkretisht ka shp rndar p r administrat n n var si, nj formular p r t paraqitur n t t dh na personale, me an t t cilit u k rkohet informacion q mund t i sh rbej nj subjekti politik konkurrues n zgjedhje; ka k rc nuar punonj sit n var si t saj se, n se nuk e plot sojn k t formular do t largohen nga puna dhe madje ka larguar nga puna punonj s p r k t shkak; ka lejuar kandidat apo p rfaq sues t subjektit politik L vizja Socialiste p r Integrim t b jn takime me q llime propagandistike politike n ambiente t ndryshme t institucionit, madje edhe n zyr n e saj duke thirrur punonj sit nj nga nj ; ka lejuar persona t caktuar n var si t saj, t angazhohen n veprimtari politike t subjektit politik t sip rcituar gjat orarit zyrtar t pun s duke u paguar rregullisht!

Zv/Kryeministrja Mandija siguron se sht e vendosur n zbatimin e ligjit p r do angazhim politik n kund rshtim me ligjin e punonj sve t administrat s shtet rore. Zv/Kryeministrja inkurajon punonj sit e administrat s dhe do qytetar t denoncoj pran Task-Forc s t drejtuar prej saj, t gjitha rastet e p rfshirjes n fushat apo p rdorimit t funksionit publik n favor t nj subjekti zgjedhor.