Extra 10 gjëra befasuese që tregojnë se keni inteligjencë të lartë

10 gjëra befasuese që tregojnë se keni inteligjencë të lartë

Nuk ka rëndësi domosdoshmërisht që nuk u veçuat si i talentuari në matematikë a fizikë. Ndoshta qëndronit në klasë duke ëndërruar për një botë të largët dhe duke e skicuar atë në fletore. Ose thjesht ndihmonit anëtarët e familjes duke punuar. Edhe këto tipare sugjerojnë inteligjencën, gjithashtu.

Psikologët dhe ekspertët e tjerë kanë shumë mënyra për të përcaktuar inteligjencën njerëzore. Ju ndoshta keni dëgjuar për testet e IQ (koeficientit të inteligjencës). Por inteligjenca nuk ka të bëjë me IQ, dhe ja pse:

1- Testet e inteligjencës matin aftësitë specifike si arsyetimi, kujtesa dhe zgjidhja e problemeve. Ata nuk mund të kapin një pamje më të gjerë të aftësive tuaja në përgjithësi.

2- Testet e inteligjencës nuk vlerësojnë tipare të rëndësishme si krijimtaria ose aftësitë emocionale.

3- Njerëzit me prejardhje të ndryshme kanë nivele të ndryshme të familjaritetit me konceptet dhe strukturën e testit, kështu që rezultatet e ulëta nuk mund të përfaqësojnë gjithmonë aftësitë intelektuale aktuale.

4- Studimet sugjerojnë që njerëzit me autizëm shpesh kanë inteligjencë më të lartë sesa tregojnë testet e standardizuara të inteligjencës.

5- Shumë ekspertë besojnë se një test i vetëm nuk mund të japë një pasqyrë të qartë të inteligjencës, pjesërisht sepse ka shumë lloje të inteligjencës për t’u marrë në konsideratë.

Ja një vështrim në 11 shenja të llojeve të ndryshme të inteligjencës.

1- Jeni empatik: Ndjeshmëria, e përshkruar zakonisht si aftësia për të përjetuar gjëra nga këndvështrimi i dikujt tjetër, është një përbërës kryesor i inteligjencës emocionale. Inteligjenca emocionale i referohet aftësisë tuaj për të kuptuar emocionet dhe për t’i shprehur ato në mënyra të shëndetshme dhe produktive.

2- Vlerësoni vetminë: Inteligjenca përfshin edhe kalimin e kohës vetëm, ku mund të reflektoni mbi problemet, të krijoni ide të reja dhe të mendoni përvojat e kaluara.

3- Keni një ndjenjë të fortë të vetvetes: Njohja e asaj që ju nevojitet nga vetja është vetëm një pjesë e vetë-ndërgjegjësimit.

4- Dëshironi të dini më shumë: Ndoshta shpjegimet e thjeshta nuk të kënaqin kurrë. Ju kënaqeni me leximin, artin dhe eksplorimin e gjuhëve dhe kulturave të tjera. Kurioziteti, në të gjitha format e tij, duket i lidhur ngushtë me inteligjencën.

5- Vëzhgoni dhe mbani mend: Kujtesa e punës është aftësia për të ruajtur dhe punuar me informacione specifike. Në fakt, aftësia për të vërejtur dhe vëzhguar lidhet me lloje të ndryshme të inteligjencës.

6- Keni memorie të mirë trupore: Inteligjenca mund të shfaqet edhe në një kontekst fizik. Ndoshta nuk mund të shpjegoni se si shkoni në një restorant specifik, por këmbët tuaja e dinë rrugën – edhe pse keni ecur vetëm në atë pjesë të qytetit një herë, disa vjet më parë.

7- Përballoni sfidat: Përshtatja është një përbërës kryesor i inteligjencës. Ajo përshkruan aftësinë tuaj për t’u përshtatur me situatat e reja ose ndryshimin e ngjarjeve.

8- Keni një aftësi për të ruajtur paqen: Aftësitë e forta ndërpersonale gjithashtu tregojnë inteligjencën.

9- Keni tendencë të shqetësoheni për gjërat: Shqetësimi, në terma themelorë, është i barabartë me përgatitjen e vetes për mundësinë e diçkaje të pakëndshme.

10- Menaxhoni emocionet: Të gjithë përjetojnë emocione të dhimbshme ose të padëshiruara kohë pas kohe. Kjo është një pjesë normale e jetës. Mënyra se si i trajtoni ato emocione mund të thotë shumë për inteligjencën emocionale.