Aktualitet Mashtrimi me mikrokreditë, Prokuroria e Tiranës sekuestron llogari bankare në vlerë 10...

Mashtrimi me mikrokreditë, Prokuroria e Tiranës sekuestron llogari bankare në vlerë 10 mln euro

Prokuroria e Tiranës sekuestroi llogaritë bankare në një vlerë totale 10 milionë euro të 10 personave dhe 3 subjekteve financiare mikrokredi, nën akuzë për veprën penale ‘Pastrim i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale’.

Në një njoftim për mediat, thuhet se “nga aktet e administruara, rezultoi se Arben Meskuti, Kejda Seferi, Elda Ibro dhe persona të lidhur me ta, si dhe subjektet ‘Microcredit Albania’ shpk dhe ‘Final’ shpk, kanë vlera të konsiderueshme parash në lekë dhe valutë të huaj të depozituara në banka të nivelit të dytë si dhe obligacione të ndryshme”.

Për to, Prokuroria e Tiranës thotë ka dyshime se lidhen me vepra penale të kryera nga këta persona dhe këto shoqëri gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre financiar në lidhje me blerjen e portofoleve të kredive të këqija nga banka të nivelit të dytë dhe dhënien e kredive të tjera shtetasve të ndryshëm duke sekuestruar pasuritë e këtyre qytetarëve në raport të zhdrejtë me vlerën e kredive të akorduara.

“Ndodhur përpara rastit të ngutshëm, pasi ekziston rreziku që këto shuma monetare, të cilat dyshohen si produkt i veprimtarisë kriminale, të transferohen apo të fshihen, është e nevojshme kryerja e sekuestrimit të llogarive bankare për shtetasit: Arben Meskuti, Ernela Cuberi, Olsi Ibro, Elda Ibro, Albert Gega, Andis Gjoka, Vasil Bakallbashi, Alketa Goxha, Edmond Mato, Jordisa Metaj, dhe subjekteve financiare ADCA shpk., Final shpk dhe “Micro Credit Albania” sha. Shtetasit në fjalë, kanë investuar në letra me vlerë me interes vjetor maturimi nga 4% deri në 10.5%”, thuhet më tej në njoftimin e Prokurorisë së Tiranës.