Extra Psikologu i Harvardit: 8 llojet e inteligjencës tek njerëzit

Psikologu i Harvardit: 8 llojet e inteligjencës tek njerëzit

Natyrisht, ne nuk jemi të gjithë të aftë në të njëjtat gjëra. Disa janë më atletikë dhe kanë një koordinim më të mirë. Disa mësojnë gjuhën dhe fjalët më shpejt në moshë të re, ndërsa të tjerët janë më mirë me numrat dhe modelet vizualizuese.

Por pjesa më e madhe e njerëzve nuk e kuptojnë plotësisht gamën e aftësive të tyre, dhe si rezultat, mund të zgjedhin profesione të gabuara. Ata mund edhe të kënaqen me punën e tyre, por përpjekja për të identifikuar teknika efektive të të mësuarit do t’i ndihmojë ata të shkëlqejnë më tej.

Për të kuptuar më mirë aftësitë dhe kapacitetin tuaj, këshillohet që shpesh ta nisni me “teorinë e inteligjencës së shumëfishtë”.

Teoria u prezantua për herë të parë, në vitin 1983, në librin “Frames of Mind”, të Howard Gardner, psikolog dhe profesor në Universitetin e Harvardit. Ai thotë se ka tetë lloje inteligjence te njerëzit – secila prej tyre përfaqëson mënyra të ndryshme se si një njeri e përpunon më mirë informacionin.

Vlerësimi juaj në një kategori nuk ndikon domosdoshmërisht në vlerësimin tuaj (lart apo poshtë) në një kategori tjetër. Nëse dëshironi të mësoni të shkëlqeni në një profesion të caktuar, gjëja më e mirë është të kuptoni fushat unike të inteligjencës dhe më pas të ndërtoni mbi to pikat e forta.

Më poshtë janë tetë lloje të inteligjencës të identifikuara nga Gardner

1- Inteligjencë hapësinore

Aftësia për të menduar në mënyrë abstrakte dhe në dimensione të shumëfishta. Të marrësh vlerësimin më të lartë do të thotë të kesh një kapacitet të madh në arsyetimin hapësinor dhe në konceptualizim – kjo gjë kërkohet në fusha si arkitekturë, desing grafik, fotografi, interior desing dhe aviacion.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Pilot

Stilist

Arkitekt

Kirurg

Artist

Inxhinier

2- Inteligjencë trupore – kinestetike

Aftësia për të përdorur trupin në mënyrë që të tregojë aftësi fizike dhe atletike. Nëse keni këtë aftësi, mund të jeni një atlet që vrapon pa vështirësi në një fushë duke kaluar topin nëpër këmbë, një balerin që bën në mënyrë të përsosur një koreografi të ndërlikuar.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Balerin

Fizioterapist

Atlet

Mekanik

Ndërtues

Actor

3- Inteligjencë muzikore

Ndjeshmëri ndaj ritmit, intonacionit, metrikës, tonalitetit, melodisë dhe timbrit. Kjo mund të përfshijë aftësinë për të kënduar / për të luajtur instrumente muzikore. Njerëz të famshëm me inteligjencë muzikore përmendim Beethoven, Jimi Hendrix dhe Aretha Franklin.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Këngëtar

Drejtues orkestre

DJ

Mësues muzike

Kantautor

Kompozitor

4- Inteligjencë linguistike

Ndonjëherë quhet “inteligjencë linguiestike” dhe përfshin ndjeshmërinë ndaj kuptimit të fjalëve, rendin mes fjalëve dhe tingullin, ritmet, lakimin dhe mesazhin e fjalëve. Ata që marrin një vlerësim të lartë në këtë kategori janë të aftë të shkruajnë histori, të memorizojnë informacione dhe të lexojnë.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Poet

Romancier

Gazetar

Redaktor

Avokat

Mësues i gjuhëve të huaja

5- Inteligjencë logjike-matematikore

Aftësia për të analizuar një problem në mënyrë logjike, për të kryer llogaritje matematikore dhe për të studiuar problematikat në mënyrë shkencore. Njerëzit me këtë inteligjencë, si Albert Einstein e Bill Gates, janë të aftë të zhvillojnë ekuacione dhe prova dhe të zgjidhin probleme abstrakte.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Programues kompjuteri

Matematicien

Ekonomist

Llogaritar

Shkencëtar

Inxhinier

6- Inteligjencë ndërpersonale

Aftësia për të ndërvepruar në mënyrë efikase me të tjerët. Ndjeshmëri ndaj gjendjes shpirtërore, ndjenjave, temperamenteve dhe motivimeve të të tjerëve. Në thelb, është në gjendje të kuptojë dhe të lidhet me ata që janë përreth jush.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Drejtues ekipi

Negociator

Politikan

Publicist

Psikolog

Person që merret me shitje

7- Inteligjencë ndërpersonale

Ndjeshmëri ndaj ndjenjave, objektivave dhe anktheve dhe aftësia për të planifikuar dhe për të vepruar në dritën e karakteristikave të tyre. Inteligjenca ndërpersonale nuk është e veçantë për profesione specifike; përkundrazi është synimi për çdo individ në një shoqëri komplekse moderne ku duhet të merren vendime për veten.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Terapist

Konsulent

Psikolog

Sipërmarrës

Filozof

Teoricien

8- Inteligjencë natyralistike

Aftësia për të kuptuar karakteristikat e natyrës, duke përfshirë edhe dallimin midis bimëve, kafshëve dhe elemente të tjera të natyrës dhe jetës. Personalitete të shquara me inteligjencë natyralistike janë Charles Darwin dhe Jane Goodall.

Zgjedhje të mundshme në karrierë:

Gjeolog

Fermer

Botanist

Biolog

Konservacionist

Luleshitës

Burimi: CNBC