16/02/2020
Bashkia Kavajë dhe shoqata Qatar Charity shpërndajnë ndihma për 300 familje 67881571_481850955935761_2948599661222428672_n

67881571_481850955935761_2948599661222428672_n