24/09/2023
Tags Familjet princore shqiptare

Tag: familjet princore shqiptare

Principata e Spanëve

Principata e Spanëve u shtri në Pultin e Madh dhe më gjerë, në shek.XIV-XV. Figura themelore e Spanëve është Pjetër Spani, që me katër bijtë...

Principata e Topiajve

Dera shqiptare e Topiajve haset për herë të parë në një marrëveshje të Karlit I Anzhu me disa feudalë shqiptarë. Në këtë dokument të botuar,...

Familja princore Engjëlli

Familja princore Engjëlli është një nga familjet fisnike më të hershme në Shqipëri, e cila përmendet që në shek.XII. Qendra administrative e zotërimeve të saj...

Jonimajt, familja e hershme princore në Shqipëri

Jonima është një nga familjet princore më të hershme në Shqipëri. Jonimajt përmenden si Sevastë që më 1208. Qendrën e tyre politike dhe administrative e...

Karl Topia, historia e princit shqiptar me gjak francez

Nga Luan Rama Një nga tregimet më interesante, aq sa duket dhe si legjendë, dhe që lidh anzhuinët me shqiptarët është dhe ajo e Tanush...