Kryesore Zgjedhja e kryeprokurorit, Kuvendi publikon kandidaturat zyrtare

Zgjedhja e kryeprokurorit, Kuvendi publikon kandidaturat zyrtare

Bazuar në vendimin nr. 9, datë 07.12.2017 të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë shpalli publikisht në faqen zyrtare të tij garën për vendin vakant të Prokurorit të Përgjithshëm të përkohshëm, duke ftuar  të gjithë prokurorët me më shumë eksperiencë nga rradhët e prokurorëve dhe që përmbushin kushtet e kriteret e kreut IV, seksioni I të ligjit nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”,  që brenda 5 ditëve nga miratimi i këtij vendimi, të depozitonin pranë komisionit përgjegjës një curriculum vitae të kandidatit dhe pëlqimin e tij për kandidim, duke përcaktuar si afat kohor datën 12 dhjetor 2017, ora 18:00.

Me mbarimin e afatit të përcaktuar në vendimin e mësipërm të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut rezulton se deri në orën 18:00 të datës 12 dhjetor 2017, në Sekretarinë e Kryesisë së  Kuvendit të Shqipërisë, kanë dorëzuar shprehjen e interesit për Prokuror të Përgjithshëm të përkohshëm kandidatët si më poshtë:

  1. Arqilea KOÇA
  2. Arta MARKU
  3. Artur SELMANI
  4. Besnik MUÇI
  5. Ferdinand ELEZI
  6. Granit SHAHU
  7. Ermira TAFANI