Kryesore Ka qëndruar 141 ditë jashtë vendit: Ja sa na kushtojnë udhëtimet e...

Ka qëndruar 141 ditë jashtë vendit: Ja sa na kushtojnë udhëtimet e Presidentit Meta

Presidenca ka treguar se sa para ka shpenzuar Ilir Meta për bileta udhëtimi në tre vitet që ka qenë në detyrë.

Në total janë mbi 55 mijë euro vetëm për bileta.

Në përgjigjen e Presidentit për interesimin e mediave thuhet se pyetjet kane qenë: Sa herë ka lëvizur Presidenti i Republikës, në udhëtime zyrtare jashtë shtetit për periudhën janar 2018–qershor 2019 dhe në cilat destinacione? Sa udhëtime ka kryer me avion dhe në çfarë klasi? Sa ka qenë kostoja e secilit prej udhëtimeve, bileta, akomodim, dieta? Sa kanë qenë gjatë kësaj periudhe, zëri në buxhet për udhëtime jashtë vendit?

Për këto pyetje Presidenca sqaron se: “Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta, nga marrja e detyrës në 24 korrik 2017, deri në gusht të vitit 2019 ka realizuar: 59 vizita shtetërore, zyrtare dhe pune jashtë vendit, nga të cilat 36 prej tyre me avion. Nga 36 udhëtimet me avion, Presidenti Meta nuk ka udhëtuar asnjëherë me First Class apo Charter. Presidenti ka udhëtuar kryesisht me Business Class (26 udhëtime), por edhe me Economic Class (10 udhëtime), vlera e të cilave në vite është si më poshtë:

Për vitin 2017: 7156 euro (bileta avioni)

Për vitin 2018: 24384 euro (bileta avioni)

Për vitin 2019: 24217 euro (bileta avioni)

Udhëtimi kryesisht në Business Class është zgjedhur si mundësi për udhëtim të sigurt, që garanton fleksibilitetin e ndryshimeve të itinerareve të udhëtimit për shkak të agjendës, pa paguar kosto shtesë, si dhe ka garanci të plotë në transferimin e bagazheve.

Gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019, Presidenti i Republikës ka qëndruar në total 141 ditë jashtë vendit.

Vlera totale e trajtimit financiar me dietë të përfituara për 141 ditët e qëndrimit jashtë vendit ka qenë në vlerat: 12600 euro dhe 4260 USD.

Trajtimi me dietë i Presidentit të Republikës realizohet në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.870, Datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”, Lidhja 1.

Nga 59 vizita shtetërore, zyrtare dhe pune që Presidenti i Republikës ka realizuar jashtë vendit, vlera totale e shpenzuar për akomodimin në hotel jashtë vendit nga buxheti i Institucionit të Presidentit është në vlerën 19322 euro.

Akomodimi në hotel realizohet në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.870, Datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”, pika 9, gërma.

Kryesisht rezervimet në hotelet jashtë vendit janë realizuar në bashkëpunim me përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit.